Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Miastku

tel. (59) 857 0400/402, fax (59) 857 0400

e-mail: biuro@poradnia.miastko.com.pl


Poradnia oferuje specjalistyczną pomoc dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom i nauczycielom.

Miesięczne Archiwa: Listopad 2018

Informujemy,

10 grudnia 2018r. o godzinie 15 30 w sali nr 1 odbędzie się spotkanie w ramach

„sieci współpracy logopedów szkolnych”.

Tematyka:

 1. omówienie szkoleń:
 • Diagnoza różnicowa i terapia zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym i psychiatrycznym,
 • Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno – motorycznym,
 1. analiza trudnych przypadków,
 2. sprawy różne.

Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy: mgr Elżbieta Musiał i mgr Aleksandra Henke

 

Informujemy,

3 grudnia 2018r. o godzinie 12 00 w sali nr 1 odbędzie się spotkanie w ramach

„sieci współpracy pedagogów i psychologów szkolnych”

oraz „sieci współpracy szkolnych doradców zawodowych”.

Tematyka:

 • zapoznanie z ofertą Poradni,
 • omówienie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
  z dnia 3 sierpnia 2018 r.,
 • omówienie treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego, warunków i sposobu realizacji
  i organizacji doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r.,
 • sprawy różne.

 

Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy: mgr Magdalena Lisewska – Zajst i mgr Beata Ginter