Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Miastku

tel. (59) 857 0400/402, fax (59) 857 0400

e-mail: biuro@poradnia.miastko.com.pl


Poradnia oferuje specjalistyczną pomoc dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom i nauczycielom.

Centrum Chorób Rzadkich Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, Uniwersytet Gdański, Kuratorium Oświaty w Gdańsku i Fundacja Parent Project Muscular Dystrophy

serdecznie zapraszają na Konferencję nt. „Uczeń z dystrofią mięśniową w szkole”,
która odbędzie się 27 lutego 2019 roku w godzinach od 10:00 do 13.30
na terenie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Spotkanie skierowane jest do dyrektorów, nauczycieli szkół i placówek oświatowych,
w tym poradni psychologiczno – pedagogicznych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, a także rodziców – osób, którym bliska jest tematyka uczniów z dystrofią mięśniową.

Więcej informacji:

http://www.kuratorium.gda.pl/konferencja-uczen-z-dystrofia-miesniowa-w-orzecznictwie-szkolnym/