Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Miastku

tel. (59) 857 0400/402, fax (59) 857 0400

e-mail: biuro@poradnia.miastko.com.pl


Poradnia oferuje specjalistyczną pomoc dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom i nauczycielom.

Informuję, iż  pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Miastku

w dn. 8 kwietnia 2019 r. (bezterminowo) przystąpili do STRAJKU

w związku z powyższym Poradnia nie będzie w stanie w tym czasie realizować swoich zadań statutowych.

Przed planowanym przyjazdem do Poradni proszę o telefoniczne sprawdzenie, czy dane zajęcia terapeutyczne lub badania diagnostyczne odbędą się w wyznaczonym wcześniej terminie.

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Miastku     

Beata Matuszkiewicz