Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Miastku

tel. (59) 857 0400/402, fax (59) 857 0400

e-mail: biuro@poradnia.miastko.com.pl


Poradnia oferuje specjalistyczną pomoc dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom i nauczycielom.

W dniu 14.10.2019r. 

Sekretariat Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Miastku
czynny 
w godz. 730 – 1530