Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Miastku

tel. (59) 857 0400/402, fax (59) 857 0400

e-mail: biuro@poradnia.miastko.com.pl


Poradnia oferuje specjalistyczną pomoc dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom i nauczycielom.

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Miastku

w okresie ferii zimowych

13 -24 stycznia 2020 

czynna w godzinach

7:30 – 15:30