Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Miastku

tel. (59) 857 0400/402, fax (59) 857 0400

e-mail: biuro@poradnia.miastko.com.pl


Poradnia oferuje specjalistyczną pomoc dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom i nauczycielom.

KOMUNIKAT

———————- 

Szanowni Państwo,

  na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

  informuję, iż 

od dnia 4 maja 2020 r. 
Poradnia wznawia działalność w zakresie prowadzonej diagnozy,
przede wszystkim na potrzeby Zespołów Orzekających.

Kontakt z pracownikami Poradni jest możliwy drogą e-mail
lub telefonicznie w godzinach 8:00 – 15:00,
jak również pocztą tradycyjną

  • tel/fax        59 857 0400
  • kom.          603 892 592
  • e-mail         biuro@poradnia.miastko.com.pl
  • poczta/adres Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Młodzieżowa 4a, 77-200 Miastko
  • korespondencję można wrzucać bezpośrednio do skrzynki na listy znajdującej się przy drzwiach wejściowych do Poradni.

Przed wizytą w Poradni proszę o zapoznanie się z procedurami [czytaj] obowiązującymi w Poradni oraz zachęcam, aby porozmawiać z dzieckiem, iż podczas wizyty w Poradni będą zachowywane zasady bezpieczeństwa i będzie pracowało w maseczce/przyłbicy.      

                                                                                            [oglądaj]

 

Informuję, że budynek, w którym mieści się placówka, jest w dalszym ciągu w ograniczonym zakresie dostępny dla osób z zewnątrz.

Druki dokumentów znajdują się  w zakładce   DRUKI DO POBRANIA

 

 Beata Matuszkiewicz
dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Miastku

——————