Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Miastku

tel. (59) 857 0400/402, fax (59) 857 0400

e-mail: biuro@poradnia.miastko.com.pl


Poradnia oferuje specjalistyczną pomoc dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom i nauczycielom.

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

—————————

Przedstawiamy Państwu nowy ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram

postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. [otwórz]

 

———————-