Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Miastku

tel. (59) 857 0400/402, fax (59) 857 0400

e-mail: biuro@poradnia.miastko.com.pl


Poradnia oferuje specjalistyczną pomoc dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom i nauczycielom.

PODZIĘKOWANIE


Współpraca w walce z pandemią COVID-19 jest dzisiaj szczególnie ważna, jak również ważna jest pomoc psychologiczna, terapii uzależnień, pedagogiczna, i in. udzielana dzieciom i młodzieży przez specjalistów Poradni z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Serdecznie  dziękujemy SPONSOROM za okazane wsparcie naszych działań. Uzyskana  pomoc sprawiła, iż w czasie pandemii COVID-19 Poradnia stała się miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla dzieci i młodzieży, jak również dla ich rodziców i pracowników Poradni.

Naszymi darczyńcami są:

Pan Zbigniew Dróżdż   „FRANKLIN” Miastko

Pan Jacek Mostowski   „LIDAL” Miastko

Pan Jarosław Romański i Pan Mirosław Ostrowski   „DAJAR” Koszalin, Miastko

DZIĘKUJEMY!!!