Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Miastku

tel. (59) 857 0400/402, fax (59) 857 0400

e-mail: biuro@poradnia.miastko.com.pl


Poradnia oferuje specjalistyczną pomoc dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom i nauczycielom.

KOMUNIKAT

———————- 

 

Szanowni Państwo,

    informuję, iż 

aktualnie Poradnia prowadzi działalność w zakresie

 

  • > diagnozy, przede wszystkim na potrzeby Zespołów Orzekających oraz wydania opinii niezbędnych do uzyskania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w roku szkolnym 2020/21,
  • > terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, uzależnień tylko i wyłącznie w wybranej i uzgodnionej z prowadzącym terapeutą FORMIE – zdalnej (poprzez e-mail, telefonicznie, komunikatory społecznościowe) lub stacjonarnej,
  • >interwencji kryzysowej.

Kontakt z pracownikami Poradni jest możliwy drogą e-mail
lub telefonicznie w godzinach 8:00 – 15:00,
jak również pocztą tradycyjną

  • tel/fax/infolinia       59 857 0400
  • e-mail         biuro@poradnia.miastko.com.pl
  • poczta/adres Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Młodzieżowa 4a, 77-200 Miastko
  • korespondencję można wrzucać bezpośrednio do skrzynki na listy znajdującej się przy drzwiach wejściowych do Poradni.

Przed wizytą w Poradni proszę o zapoznanie się z procedurami [czytaj] obowiązującymi w Poradni oraz zachęcam, aby porozmawiać z dzieckiem, iż podczas wizyty w Poradni będą zachowywane zasady bezpieczeństwa i będzie pracowało w maseczce/przyłbicy.      

                                                                                            [oglądaj]

 

Informuję, że budynek, w którym mieści się placówka, jest w dalszym ciągu w ograniczonym zakresie dostępny dla osób z zewnątrz.

Druki dokumentów znajdują się  w zakładce   DRUKI DO POBRANIA

 

 Beata Matuszkiewicz
dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Miastku

——————