Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Miastku

tel. (59) 857 0400/402, fax (59) 857 0400

e-mail: biuro@poradnia.miastko.com.pl


Poradnia oferuje specjalistyczną pomoc dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom i nauczycielom.

ORGANIZACJA PRACY W OKRESIE FERII ZIMOWYCH

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Miastku

w okresie ferii zimowych

04 – 15 stycznia 2021

czynna w godzinach

7:30 – 15:30

Formy wsparcia w czasie ferii zimowych:

*rozmowy, porady, konsultacje telefoniczne

*rozmowy, porady, konsultacje z wykorzystaniem komunikatorów internetowych,

*wizyta bezpośrednia w poradni psychologiczno-pedagogicznej,

*prowadzenie terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.

Dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice mogą uzyskać wsparcie, dzwoniąc na bezpłatną, całodobową infolinię 800 080 222. Pod tym numerem dyżurują specjaliści, którzy udzielają pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Więcej informacji w zakładce „SZUKASZ POMOCY?”  [kliknij]

Przed wizytą w Poradni należy zapoznać się z procedurami [czytaj] obowiązującymi w Poradni oraz  porozmawiać z dzieckiem, iż podczas wizyty w Poradni będą zachowywane zasady bezpieczeństwa i będzie pracowało w maseczce/przyłbicy.                                                     

                                [oglądaj]    

=======

Kontakt z pracownikami Poradni jest możliwy drogą e-mail lub telefonicznie w godzinach 8:00 – 15:00, jak również pocztą tradycyjną

  • tel/fax        59 857 0400
  • e-mail         biuro@poradnia.miastko.com.pl
  • poczta/adres Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Młodzieżowa 4a, 77-200 Miastko
  • korespondencję można wrzucać bezpośrednio do skrzynki na listy znajdującej się przy drzwiach wejściowych do Poradni.

==============