Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Miastku

tel. (59) 857 0400/402, fax (59) 857 0400

e-mail: biuro@poradnia.miastko.com.pl


Poradnia oferuje specjalistyczną pomoc dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom i nauczycielom.

KONTAKT

====================

 

Kontakt z pracownikami Poradni jest możliwy drogą e-mail
lub telefonicznie w godzinach 8:00 – 15:00,
jak również pocztą tradycyjną

 

  • tel/fax        59 857 0400

 

 

  • poczta/adres Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Młodzieżowa 4a, 77-200 Miastko

 

  • korespondencję można wrzucać bezpośrednio do skrzynki na listy znajdującej się przy drzwiach wejściowych do Poradni.

 

W sprawie odbioru przygotowanej dotychczas dokumentacji (orzeczenia, opinie) należy kontaktować się drogą e-mailową lub telefonicznie jw.

Możliwe jest również korzystanie z pomocy instytucji i osób, do których kontakt dostępny jest
w zakładce SZUKASZ POMOCY?