Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Miastku

tel. (59) 857 0400/402, fax (59) 857 0400

e-mail: biuro@poradnia.miastko.com.pl


Poradnia oferuje specjalistyczną pomoc dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom i nauczycielom.

Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa

================

Informacja!

Posiedzenie Zarządu MPKZP zaplanowano na 15 kwietnia 2021 r. od godz. 14:30.

================

Od dnia 6 kwietnia 2020 r.  do odwołania,

kontakt z MPKZP jest możliwy drogą e-mail, telefonicznie, jak również pocztą tradycyjną

 

  • tel        601 718 828      środa, czwartek 8:00 – 15:00
                                            piątek 8:00 – 11:00

 

  • e-mail         mpkzp@poradnia.miastko.com.pl

 

  • poczta/adres MPKZP, ul. Młodzieżowa 4a, 77-200 Miastko

 

  • korespondencję można wrzucać bezpośrednio do skrzynki na listy znajdującej się przy drzwiach wejściowych do Poradni.

 

DANE ADRESOWE

Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa

ul. Młodzieżowa 4a, 77-200 Miastko

tel. 601 718 828

 

DANE PRZELEWU

Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa

konto  Bank PKO BP

nr 94 1020 4708 0000 7602 0003 1658

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Deklaracja przystąpienia [pobierz]

Wniosek o pożyczkę  [pobierz]

Wniosek o częściową wypłatę wkładów [pobierz]

Wniosek o przeksięgowanie wkładów [pobierz]

Wniosek o skreślenie z listy członków [pobierz]

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO [czytaj]