Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Miastku

tel. (59) 857 0400/402, fax (59) 857 0400

e-mail: biuro@poradnia.miastko.com.pl


Poradnia oferuje specjalistyczną pomoc dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom i nauczycielom.

Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa

================

Informacja!

Posiedzenie Zarządu MPKZP zaplanowano na 10 września 2020 r.

================

Od dnia 6 kwietnia 2020 r.  do odwołania,

kontakt z MPKZP jest możliwy drogą e-mail, telefonicznie, jak również pocztą tradycyjną

 

  • tel        59 857 0404      środa, piątek 8:00 – 10:00

 

  • e-mail         mpkzp@poradnia.miastko.com.pl

 

  • poczta/adres MPKZP, ul. Młodzieżowa 4a, 77-200 Miastko

 

  • korespondencję można wrzucać bezpośrednio do skrzynki na listy znajdującej się przy drzwiach wejściowych do Poradni.

 

 

DANE ADRESOWE

Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa

ul. Młodzieżowa 4a, 77-200 Miastko

tel. 59 857 0404

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Deklaracja przystąpienia [pobierz]

Wniosek o pożyczkę  [pobierz]

Wniosek o częściową wypłatę wkładów [pobierz]

Wniosek o przeksięgowanie wkładów [pobierz]

Wniosek o skreślenie z listy członków [pobierz]

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO [czytaj]