Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Miastku

tel. (59) 857 0400/402, fax (59) 857 0400

e-mail: biuro@poradnia.miastko.com.pl


Poradnia oferuje specjalistyczną pomoc dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom i nauczycielom.

TEREN DZIAŁANIA

Terenem działania Poradni jest:

1) Miasto i Gmina Miastko,

2) Gmina Kołczygłowy,

3) z Gminy Lipnica – Brzeźno Szlacheckie, Borowy Młyn,

4) Gmina Trzebielino,

5) z Gminy Tuchomie – Kramarzyny, Trzebiatkowa.