Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Miastku

tel. (59) 857 0400/402, fax (59) 857 0400

e-mail: biuro@poradnia.miastko.com.pl


Poradnia oferuje specjalistyczną pomoc dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom i nauczycielom.

ZASADY PRZYJMOWANIA

Korzystanie z usług Poradni jest dobrowolne i bezpłatne.

Z pomocy można korzystać w sprawach dzieci w wieku od urodzenia zamieszkujących teren działania Poradni oraz w sprawach dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkoli i szkół znajdujących się na w/w terenie niezależnie od ich miejsca zamieszkania.

Wystarczy złożyć wniosek w sekretariacie Poradni lub za pośrednictwem szkoły bądź przedszkola, do którego uczęszcza dziecko