Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Miastku

tel. (59) 857 0400/402, fax (59) 857 0400

e-mail: biuro@poradnia.miastko.com.pl


Poradnia oferuje specjalistyczną pomoc dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom i nauczycielom.

KOMUNIKAT

———————- 

Szanowni Państwo,

    informuję, iż 

aktualnie Poradnia prowadzi działalność w zakresie

  • > diagnozy, przede wszystkim na potrzeby Zespołów Orzekających oraz wydania opinii niezbędnych do uzyskania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w roku szkolnym 2020/21,
  • > terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, uzależnień tylko i wyłącznie w wybranej i uzgodnionej z prowadzącym terapeutą FORMIE – zdalnej (poprzez e-mail, telefonicznie, komunikatory społecznościowe) lub stacjonarnej. 
  • >interwencji kryzysowej.

Kontakt z pracownikami Poradni jest możliwy drogą e-mail
lub telefonicznie w godzinach 8:00 – 15:00,
jak również pocztą tradycyjną

  • tel/fax        59 857 0400
  • e-mail         biuro@poradnia.miastko.com.pl
  • poczta/adres Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Młodzieżowa 4a, 77-200 Miastko
  • korespondencję można wrzucać bezpośrednio do skrzynki na listy znajdującej się przy drzwiach wejściowych do Poradni.

Przed wizytą w Poradni proszę o zapoznanie się z procedurami [czytaj] obowiązującymi w Poradni oraz zachęcam, aby porozmawiać z dzieckiem, iż podczas wizyty w Poradni będą zachowywane zasady bezpieczeństwa i będzie pracowało w maseczce/przyłbicy.      

                                                                                            [oglądaj]

 

Informuję, że budynek, w którym mieści się placówka, jest w dalszym ciągu w ograniczonym zakresie dostępny dla osób z zewnątrz.

Druki dokumentów znajdują się  w zakładce   DRUKI DO POBRANIA

 

 Beata Matuszkiewicz
dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Miastku

—————— 

#GASZYNCHALLENGE W PP-P w MIASTKU

————————-

Wyzwanie do #GaszynChallenge przyjęte.
Dziękujemy pracownikom ZSOiT w Miastku za nominację. Zadanie wykonaliśmy, a uzbierane podczas akcji pieniądze przeznaczyliśmy na  siepomaga.pl/hania-zajega.

———————–
Do dalszej akcji nominujemy:
–  Niepubliczny Zakład Opieki Długoterminowej Maria Mackus w Miastku
–  Firmę Handlową „PATRYCJA” Zbigniew Topka w Miastku
———————-
Życzymy powodzenia nominowanym, a wszystkim, którzy wzięli udział w akcji dziękujemy za wspólną aktywność i wsparcie akcji charytatywnej.
Wykonanie zadania przez Pracowników Poradni można obejrzeć [tutaj].
———————
POMAGAJMY!!!

———————-

 

PODZIĘKOWANIE


Współpraca w walce z pandemią COVID-19 jest dzisiaj szczególnie ważna, jak również ważna jest pomoc psychologiczna, terapii uzależnień, pedagogiczna, i in. udzielana dzieciom i młodzieży przez specjalistów Poradni z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Serdecznie  dziękujemy SPONSOROM za okazane wsparcie naszych działań. Uzyskana  pomoc sprawiła, iż w czasie pandemii COVID-19 Poradnia stała się miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla dzieci i młodzieży, jak również dla ich rodziców i pracowników Poradni.

Naszymi darczyńcami są:

Pan Zbigniew Dróżdż   „FRANKLIN” Miastko

Pan Jacek Mostowski   „LIDAL” Miastko

Pan Jarosław Romański i Pan Mirosław Ostrowski   „DAJAR” Koszalin, Miastko

DZIĘKUJEMY!!!


REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

—————————

Przedstawiamy Państwu nowy ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram

postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. [otwórz]

 

———————-

————————

Informuję,

iż w ramach działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Miastku będą przyjmowane wyłącznie osoby bez infekcji dolnych i górnych dróg oddechowych, jak również bez innych objawów grypopodobnych.

W celu ustalenia (nowego) terminu wizyty w Poradni proszę o kontakt z sekretariatem:

tel.      59 8570400     59 857 0401

e-mail  biuro@poradnia.miastko.com.pl

Beata Matuszkiewicz

Dyrektor PP-P w Miastku

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

https://www.gov.pl/photo/format/1a4552e8-1291-4ee2-bba3-b1b248451107/resolution/1920x810

————————————–

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Miastku

oraz Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miastku

serdecznie zapraszają na szkolenie

 

„Depresja i samobójstwo w szkole?
Jak działać, wspierać, zapobiegać”

 

 które odbędzie się 17 marca 2020 roku w godzinach od 13:00 do 16:00
na terenie Centrum Informacji Turystycznej w Miastku, ul. Dworcowa 29.

 

Szkolenie poprowadzi pani Magdalena Stolp – socjolog, negocjator i mediator, Ambasador Ogólnopolskiej Kampanii na rzecz przeciwdziałania samobójstwom dzieci i młodzieży „Zobacz ZNIKAM”.

Spotkanie skierowane jest do dyrektorów, pedagogów, psychologów oraz nauczycieli szkół i placówek oświatowych, jak również wszystkich osób pracujących z dziećmi i młodzieżą zainteresowanych tematem.

Chęć udziału w szkoleniu można zgłaszać w sekretariacie Poradni osobiście
lub telefonicznie 59 857 0400, jak również mailem biuro@poradnia.miastko.com.pl

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

———————————

Informujemy,

26 lutego 2020r. o godzinie 17 00  w sali nr 1 rozpoczynają się zajęcia „Szkoły dla rodziców i wychowawców”.

Cykl zajęć obejmuje 7 spotkań po 2 godziny i  ma na celu rozwijanie kompetencji wychowawczych rodziców.

Osoby prowadzące: mgr Beata Ginter, mgr Aleksandra Zator.

 

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Miastku

w okresie ferii zimowych

13 -24 stycznia 2020 

czynna w godzinach

7:30 – 15:30

 

 

Świąt pełnych radości, ciepła i rodzinnej atmosfery,

a także pomyślności w Nowym 2020 Roku

życzą

Dyrektor i Pracownicy

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Miastku         

Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy mogą uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników. (Czytaj więcej)