Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Miastku

tel. (59) 857 0400/402, fax (59) 857 0400

e-mail: biuro@poradnia.miastko.com.pl


Poradnia oferuje specjalistyczną pomoc dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom i nauczycielom.

KOMUNIKAT

———————- 

Szanowni Państwo,

  na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  informuję, iż 

od dnia 6 kwietnia 2020 r.  do odwołania,
zawieszeniu ulega bezpośrednie przyjmowanie interesantów
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Miastku

Poradnia udziela pomocy w sytuacjach nagłych i kryzysowych.

Kontakt z pracownikami Poradni jest możliwy drogą e-mail
lub telefonicznie w godzinach 8:00 – 12:00,
jak również pocztą tradycyjną

  • tel/fax        59 857 0400
  • kom.          603 892 592
  • e-mail         biuro@poradnia.miastko.com.pl
  • poczta/adres Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Młodzieżowa 4a, 77-200 Miastko
  • korespondencję można wrzucać bezpośrednio do skrzynki na listy znajdującej się przy drzwiach wejściowych do Poradni.

Możliwe jest również korzystanie z pomocy instytucji i specjalistów, do których kontakt dostępny jest
w zakładce SZUKASZ POMOCY?

W sprawie odbioru przygotowanej dotychczas dokumentacji (orzeczenia, opinie) proszę o kontakt drogą e-mailową lub telefonicznie jw.

 Beata Matuszkiewicz
dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Miastku

—————— 

————————

Informuję,

iż w ramach działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Miastku będą przyjmowane wyłącznie osoby bez infekcji dolnych i górnych dróg oddechowych, jak również bez innych objawów grypopodobnych.

W celu ustalenia (nowego) terminu wizyty w Poradni proszę o kontakt z sekretariatem:

tel.      59 8570400     59 857 0401

e-mail  biuro@poradnia.miastko.com.pl

Beata Matuszkiewicz

Dyrektor PP-P w Miastku

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

https://www.gov.pl/photo/format/1a4552e8-1291-4ee2-bba3-b1b248451107/resolution/1920x810

————————————–

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Miastku

oraz Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miastku

serdecznie zapraszają na szkolenie

 

„Depresja i samobójstwo w szkole?
Jak działać, wspierać, zapobiegać”

 

 które odbędzie się 17 marca 2020 roku w godzinach od 13:00 do 16:00
na terenie Centrum Informacji Turystycznej w Miastku, ul. Dworcowa 29.

 

Szkolenie poprowadzi pani Magdalena Stolp – socjolog, negocjator i mediator, Ambasador Ogólnopolskiej Kampanii na rzecz przeciwdziałania samobójstwom dzieci i młodzieży „Zobacz ZNIKAM”.

Spotkanie skierowane jest do dyrektorów, pedagogów, psychologów oraz nauczycieli szkół i placówek oświatowych, jak również wszystkich osób pracujących z dziećmi i młodzieżą zainteresowanych tematem.

Chęć udziału w szkoleniu można zgłaszać w sekretariacie Poradni osobiście
lub telefonicznie 59 857 0400, jak również mailem biuro@poradnia.miastko.com.pl

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

———————————

Informujemy,

26 lutego 2020r. o godzinie 17 00  w sali nr 1 rozpoczynają się zajęcia „Szkoły dla rodziców i wychowawców”.

Cykl zajęć obejmuje 7 spotkań po 2 godziny i  ma na celu rozwijanie kompetencji wychowawczych rodziców.

Osoby prowadzące: mgr Beata Ginter, mgr Aleksandra Zator.

 

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Miastku

w okresie ferii zimowych

13 -24 stycznia 2020 

czynna w godzinach

7:30 – 15:30

 

 

Świąt pełnych radości, ciepła i rodzinnej atmosfery,

a także pomyślności w Nowym 2020 Roku

życzą

Dyrektor i Pracownicy

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Miastku         

Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy mogą uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników. (Czytaj więcej)

W dniu 14.10.2019r. 

Sekretariat Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Miastku
czynny 
w godz. 730 – 1530  

 

Od dnia 25.08.2019r

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Miastku czynna

od poniedziałku do czwartku w godz. 730 – 1700  

w piątek 730 – 1530

ZAPRASZAMY

W TERMINIE    29.07.2019r. – 16.08.2019r.   

PORADNIA   NIECZYNNA

Pomoc psychologiczno – pedagogiczną w przypadkach nagłych
można uzyskać w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bytowie.

Adres: Gdańska 59, 77-100 Bytów

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Od dnia 24.06.2019r.  do dnia 26.07.2019r.

 i od dnia 19.08.2019r.  do dnia 23.08.2019r.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Miastku

czynna od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530