Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Miastku

tel. (59) 857 0400/402, fax (59) 857 0400

e-mail: [email protected]


Poradnia oferuje specjalistyczną pomoc dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom i nauczycielom.

Informujemy,

10 grudnia 2018r. o godzinie 15 30 w sali nr 1 odbędzie się spotkanie w ramach

„sieci współpracy logopedów szkolnych”.

Tematyka:

 1. omówienie szkoleń:
 • Diagnoza różnicowa i terapia zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym i psychiatrycznym,
 • Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno – motorycznym,
 1. analiza trudnych przypadków,
 2. sprawy różne.

Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy: mgr Elżbieta Musiał i mgr Aleksandra Henke

 

Informujemy,

3 grudnia 2018r. o godzinie 12 00 w sali nr 1 odbędzie się spotkanie w ramach

„sieci współpracy pedagogów i psychologów szkolnych”

oraz „sieci współpracy szkolnych doradców zawodowych”.

Tematyka:

 • zapoznanie z ofertą Poradni,
 • omówienie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
  z dnia 3 sierpnia 2018 r.,
 • omówienie treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego, warunków i sposobu realizacji
  i organizacji doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r.,
 • sprawy różne.

 

Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy: mgr Magdalena Lisewska – Zajst i mgr Beata Ginter

 

WAŻNE!!! NOWE WNIOSKI

——————

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r.

nowych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)

wprowadzone zostały nowe druki wniosków z oświadczeniem informacyjnym.

Informujemy,

iż 23 maja 2018r. o godzinie 14 30 w sali nr 1 odbędzie się kolejne spotkanie w ramach „sieci współpracy logopedów szkolnych”.

Tematem przewodnim spotkania będzie „Praca logopedy z dzieckiem autystycznym”, planujemy również wymianę doświadczeń z bieżącej pracy logopedy.

Organizatorzy: mgr Elżbieta Musiał, mgr Aleksandra Henke

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych logopedów

 

Informujemy,

18 kwietnia 2018r. o godzinie 16 30  w sali nr 1 rozpoczynają się zajęcia „Szkoły dla rodziców i wychowawców”.

Cykl zajęć obejmuje 7 spotkań po 2 godziny i  ma na celu rozwijanie kompetencji wychowawczych rodziców.

Prowadzące: mgr Beata Ginter, mgr Aleksandra Zator

Zapraszamy do udziału.