Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Miastku

tel. (59) 857 0400/402, fax (59) 857 0400

e-mail: biuro@poradnia.miastko.com.pl


Poradnia oferuje specjalistyczną pomoc dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom i nauczycielom.

DRUKI DO POBRANIA

SZKOŁY

Zgłoszenie z placówki [pobierz]

 

 

OPINIE I TERAPIE

Wniosek o udzielenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej [pobierz]

Opinia o uczniu mającym trudności w nauce [pobierz]

 

 

ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY

Wniosek  [pobierz]

Zaświadczenie lekarskie [pobierz]

Zaświadczenie lekarskie zindywidualizowania ścieżka kształcenia [pobierz]